web analytics

Judit

  • személyi edző
  • aerobic edző
  • TRX Trainer
  • korrektív rehabilitációs tréner / NASM Corrective Exercise Specialist
  • fit-ball tréner
  • iron-box edző
  • svédmasszőr
  • sporttáplálkozás és táplálék-kiegészítési tanácsadó

specialitásai:

  • rehabilitációs edzés, SMR-stretching-mobility, személyi edzés, fit-ball, TRX, funkcionális edzések (BOSU, kettlebell, TRX, fit-ball, softball)

bemutatkozó:

A sport mindig is fontos része volt az életemnek, gyerekkoromban balettoztam, kézilabdáztam, tiné­dzser­ként pedig aerobicoztam, majd első sportvégzettségemet is ebben a sportágban szereztem, és egye­te­mi ta­nul­má­nya­im mellett kezdtem csoportos órákat tartani 2006-ban. Ezután folyamatosan to­vább­ké­pez­tem magam a sport területén, 2017-ben pedig a jogi pályát végleg elhagyva főállású edző let­tem.

Személyi edzéseimben helyet kap a prehabilitáció, azaz a test nem megfelelő használatából — pl. ülő­mun­ká­ból, egyoldalú munkavégzésből vagy sportbeli terhelésből — eredő sérülések, degeneratív el­vál­to­zá­sok megelőzése, rehabilitációs edzéseim során pedig ezek kezelésével foglalkozom. Korrektív re­ha­bi­li­tá­ci­ós tréneri képesítésem mellett elsajátítottam a kinesiotape és a flossing preventív és terápiás al­kal­ma­zá­sát is azért, hogy vendégeimet még hatékonyabban segíthessem, valamint masszázs is igény­be vehető ná­lam, ami szintén hatékony eszköze a regenerációnak. SMR-mobility-stretching jellegű edzést is kínálok, mely­nek során több technikával segítem az ízületek megfelelő mozgástartományának el­é­ré­sét, vissza­nye­ré­sét, illetve ezen gyakorlatokat szükség szerint beépítem a klasszikus alak­for­má­lást, zsírvesztést vagy épp izomépítést tartalmazó személyi edzésekbe is.

Folyamatosan együttműködöm gyógytornászokkal és tanulmányozom a kötőszövetre (fasciára) ható leg­ú­jabb technikákat, edzésmódszereket, tudásomat ebbe az irányba tervezem tovább bővíteni. Szá­mom­ra az edzés legalább annyira szól az egészségről, mint a teljesítményről, célom, hogy ven­dé­ge­im minél to­vább és mi­nél jobb minőségben élvezhessék a mozgás szabadságát.

VÁROM HÍVÁSOD! telefonszám: 06 30 664 94 55