web analytics

Klaudia

 

  • személyi edző
  • aerobik sportedző
  • TRX Suspension Trainer
  • sporttáplálkozási és táplálék-kiegészítési tanácsadó
 • specialitásai:

  • személyi edzés, funkcionális edzés: TRX, kettlebell, sandbag, gumilabda, gumiszalagok stb., saját test­sú­lyos edzések
   

  bemutatkozó:

  A mozgás iránti elhivatottságom még gyermekkoromban a tánccal kezdődött. 16 éves koromig ver­seny­sze­rű­en űztem, majd ezt követően kóstoltam bele a konditermi, aerobik majd a funkcionális ed­zé­sek vi­lá­gá­ba. Ezután már nem volt kérdés számomra, hogy mivel szeretnék foglalkozni a ké­sőb­bi­ek­ben.

  2013-ban elvégeztem az aerobic edzői, majd később a személyi edző képzést is, illetve részt vet­tem egyéb továbbképzéseken is (TRX Suspension Training Course, Sporttáplálkozási és táp­lá­lék­ki­e­gé­szí­té­si ta­nács­adó).

  A funkcionális edzés szerelmese vagyok, elsősorban ezt a vonalat követem mind személyi ed­zé­se­i­men, mind pedig a csoportos órákon. Egyrészt fontosnak tartom, hogy felkészítsük a testünket a min­den­na­pi moz­gá­sok helyes kivitelezésre, ezzel megelőzve kisebb- és nagyobb sérüléseket, más­részt úgy gondolom, a funkcionális edzésekkel egy olyan változatos, megunhatatlan, pörgős és ki­hí­vá­sok­kal teli edzést tudok nyúj­ta­ni vendégeimnek, melytől ők is felfrissülve és büszkének érez­he­tik ma­gu­kat egy-egy óra után.

  Mai rohanó világunkban sajnos egyre kevesebb idő jut a testmozgásra, de ezzel az edzésformával – igen rö­vid idő alatt is – a teljes testünk átmozgatható és a manapság nagyrészt ülő életmódból kö­vet­ke­ző hát-, de­rék­fáj­dal­mak, illetve különböző tartáshibák megfelelően korrigálhatóak, meg­szün­tet­he­tő­ek.

  VÁROM HÍVÁSOD! – telefonszám: 06 30 664-9455

VÁROM HÍVÁSOD! telefonszám: 06 30 664 94 55