web analytics

Adatvédelmi nyilatkozat: 

A jelen honlappal – így különösen edzésre történő jelentkezés – valamint a www.facebook.com/mobiledzes oldal illetőleg a vállalkozás üzleti célú mobiledzo Instagram fiókjának működésével összefüggésben, továbbá a Mobiledző Kft. által történő bármely szolgáltatásnyújtás során közölt személyes adatok adatkezelője Rudas Anita (székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29.), aki egy személyben felelős ezen adatok kezeléséért, ideértve az adatbiztonságot is. Adatkezelési vagy – feldolgozási tevékenységet a Mobiledző Kft. működése keretében más személy vagy szervezet nem végez.

Az adatkezelés célja a szolgáltatások megismertetése, edzésre történő jelentkezés esetén ezek lebonyolítása, továbbá az edzésekkel és egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben a vállalkozó részére megfizetett díjakról a hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylatok (számlák) kiállítása és az ezzel kapcsolatosan előírt adatszolgáltatási kötelezettségek (adóhatóság irányába történő havi rendszeres adatközlés a vállalkozás vonatkozásában) teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama a fentieknek megfelelően számla kiállítása esetén megegyezik a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok által előírt kötelező adatmegőrzési időtartammal, az adatkezelés módja ez esetben papír alapú és elektronikus, egyszeri vagy rendszeres szolgáltatásnyújtás esetén pedig a kézzel kezelt adatbázisban nyilvántartott személyes adatok és különleges adatok (így különösen egészségügyi állapotra vonatkozó adatok) kezelésének időtartama az ezen jogviszonyból eredő esetleges hatósági vagy peres eljárások megindítására nyitva álló határidő letelte, de legfeljebb 10 év.

Az adatkezeléssel érintett személynek joga van a személyes adataihoz való hozzáférést, azok exportálását, törlését, javítását vagy módosítását kérni, továbbá kifogást emelhet azok kezelése ellen. 

Mindezen jogok érvényesítése az info@mobiledzo.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján kezdeményezhető.

Budapest, 2018. május 25.

Mobiledző Kft.