web analytics

Táplálkozási tanácsadás

MENETE ÉS ÁRA

Táplálkozási tanácsadás menete és ára

Az ideális testsúly eléréséért és megtartásáért 30%-ban a rendszeres testmozgás és 70%-ban a helyes táplálkozás felel. Az igazság az, hogy sokkal könnyebb heti 3 alkalommal 60 percet edzeni, mint a fennmaradó 165 órában odafigyelni a táplálkozásunkra. Daniella segít a jelenlegi étkezési hibák felismerésében, alternatívákat kínál és egy változatos, testre szabott étrend összeállításával támogatja meg a vendég életmódváltását.

Miben tudunk segíteni?

Daniella

  • a Mobiledző dietetikus munkatársa
  • táplálkozási tanácsadás
  • gasztronómiai kurzus
  • testsúlycsökkentő programok

Specialitásai

  • általános és egyénre szabott táplálkozási ismeretek bővítése, főzőtanfolyamok, test­súly­csök­ken­tés
Daniella a Mobiledző dietetikus munkatársa

Keress minket bizalommal!

Ismerd meg jobban Daniellát

Már egész fiatal koromban kialakult bennem az a világnézet, hogy a hétköznapok problémáinak meg­ol­dá­sa a tudatos életmódban keresendő. Ez kezdetben csak a sportot jelentette számomra, majd később ki­e­gé­szült az egészséges és rendszeres táplálkozással. Ilyen alapokkal szinte ké­zen­fek­vő­nek tűnt a vá­lasz­tás, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem dietetika szakára je­lent­kez­zek a gimnázium után.

Szakdolgozatom témájaként a várandós táplálkozást választottam, hiszen a nők életének ezen spe­ci­á­lis sza­ka­szá­ban kiemelt jelentőséget kap az egészséges életmód és a rendszeres étkezés kö­ve­tel­mé­nye­i­nek be­tar­tá­sa, mindez párosulva a szükséges önkontrollal. A szülés utáni súly­csök­ken­tés­ben szívesen segítek min­den kismamának!

Szakmai gyakorlatomat több helyen szereztem, de közülük különösen élveztem a Szent Imre Ok­ta­tó­kór­ház­ban töltött heteket, ahol bepillantást nyerhettem a kórház különböző testsúlycsökkentő prog­ram­ja­i­ba. Ön­kén­tes­ként is aktívan rész vettem egészségügyi rendezvényeken, táborokon, így pél­dá­ul a Rákosmenti Cu­kor­be­teg Egyesület Diabetes Táborában, ahol cukorbeteg gyerekek táp­lál­ko­zá­si és életmódbeli ok­ta­tá­sá­val foglalkoztam.

A már megszerzett ismereteimet és tapasztalatomat igyekszem folyamatosan bővíteni, nyitottnak len­ni az új szakmai irányokra, és ezt tolmácsolni a fogyni vágyóknak.

Árak és tudnivalók

1. alkalom

17 000 Ft / 1–1,5 óra
  • részletes táplálkozási anamnézis, táplálkozási szokások felmérése, testösszetétel és ant­ro­po­met­ria felmérés

2. alkalom

17 000 Ft / 1–1,5 óra
  • személyre szabott tanácsadásTovábbi alkalmak

12 000 Ft / 1 óra
  • kontroll, meglévő ismeretek bővítése


Keress minket bizalommal!